Home

Irma Woestenberg Advies 

Irma Woestenberg was gemeentesecretaris in ‘s-Hertogenbosch. In april 2019 ging zij met pensioen. Ze heeft nog volop energie en daarom is zij nu beschikbaar als adviseur. 

Adviezen 

Irma Woestenberg adviseert bestuur en topmanagement van gemeenten en andere organisaties in het publieke domein. U kunt haar inschakelen voor: 

 • Bestuurs- en managementvraagstukken
 • Samenwerkingsvraagstukken
 • Begeleiding teamvorming en teamdagen
 • Beleidsonderzoek
 • Evaluatie 
 • Bemiddeling en conflictoplossing
 • Procesbegeleiding 
 • Persoonlijke advisering, coaching en reflectie. 

De basis voor de advisering is een opdracht die in overleg tussen u en Irma Woestenberg Advies wordt geformuleerd. 

Specialiteiten

Irma Woestenberg is een all round topadviseur. Daarnaast heeft zij tijdens haar loopbaan enkele specialiteiten ontwikkeld:

 • Het samenspel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie
 • De balans tussen sectoraal en integraal werken
 • De rol van gemeenten op het gebied van veiligheid 
 • Regionale samenwerking 

Een door praktijk gerijpte visie en uitgebreide ervaring vormen de basis voor deze adviesspecialiteiten.

Visie op overheidsorganisaties

Irma Woestenberg staat voor een overheidsorganisatie die: 

 • Gefundeerd is op de kernwaarden van het publieke domein 
 • Effectief, efficiënt, resultaatgericht en publieksgericht is 
 • Snel en pragmatisch is in de uitvoering 
 • Slim omgaat met de rolverdeling tussen bestuurders en ambtenaren
 • Ruimte geeft aan gedreven mensen 
 • Snel kan inspelen op veranderingen in de omgeving 
 • In staat is tot effectieve netwerksamenwerking 
 • Een bijdrage levert aan een betere en meer integraal werkende overheid.

Een waargemaakte visie 

Irma Woestenberg heeft een visie die niet alleen fundamenteel is, maar ook praktisch. Zij heeft laten zien dat ze haar uitgangspunten in de praktijk waarmaakt. Hier een paar voorbeelden: 

 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch behoorde tijdens haar secretarisschap tot de best presterende grote gemeenten
 • Zij droeg persoonlijk en met haar organisatie actief bij aan succesvolle regionale en landelijke samenwerking
 • Irma zorgde er landelijk voor dat veiligheid een thema voor het gemeentelijk topmanagement werd; haar gemeente gaf het goede voorbeeld
 • Zij was een van de drijvers achter de beweging Samen Organiseren en vervulde een voortrekkersrol in de ontwikkeling van Common Ground, de nieuwe gezamenlijke informatie-architectuur voor gemeenten
 • Irma staat bekend om haar resultaatgerichtheid en haar snelle en pragmatische oplossingen voor bestuurs- en managementvraagstukken. Altijd passend bij de waarden van de overheid.

Niet zonder reden stond Irma Woestenberg in 2017 in de finale van Overheidsmanager van het Jaar. 

Beknopt CV mr. drs. Irma Woestenberg 

Irma Woestenberg is geboren in 1954. Ze is opgeleid als jurist en bestuurskundige. Ze woont in ‘s-Hertogenbosch.  Irma Woestenberg heeft managementervaring op nagenoeg alle terreinen van gemeentelijk beleid. Haar functies als overheidsmanager waren:

Gemeentesecretaris van ‘s-Hertogenbosch, 2004-2019
Directeur Stadsbeheer gemeente Arnhem, 2001-2004
Adjunct directeur Stadsontwikkeling gemeente Tilburg, 1999-2001
Hoofd cultuur, onderwijs, sport, zorg gemeente Tilburg, 1994-1999

Publicaties

Wegwijzer voor de Gemeentesecretaris
In 2020 schreef Irma het boek “Wegwijzer voor de Gemeentesecretaris”. Haar uitgebreide ervaring en de kennis van haar vak heeft zij in dit boek toegankelijk gemaakt voor actieve en aanstaande gemeentesecretarissen.
Deze wegwijzer is het enige handboek voor het vak van gemeentesecretaris. Het geeft voor andere geïnteresseerden een doorkijkje naar de functie die de verbinding vormt tussen bestuur en organisatie en naar het bestuurlijk-ambtelijke samenspel in de top van een gemeente. De Wegwijzer is te downloaden vanaf www.KokxDeVoogd.nl en www.Gemeentesecretaris.nl.

Regie in de Regio
Irma Woestenberg was als gemeentesecretaris zeer actief in regionale samenwerking en gebruikte die ervaring als mede-auteur van het boek Regie in de Regio; De gids voor regionale samenwerking.
Regie in de Regio is een uitgebreide handleiding voor bestuurders en managers die zich bezighouden met dit thema, bij gemeenten of bij samenwerkingsverbanden. De publicatie is eind 2021 verschenen en is te vinden via KokxDeVoogd.nl.

Besturen doe je samen
Irma Woestenberg gebruikte haar rijke ervaring in het samenspel tussen de raad, het college en de organisatie van gemeenten als mede-auteur van Besturen doe je samen; Over de bestuurlijke driehoek, onderlinge verhoudingen en het belang van goed samenspel in de gemeentelijke context.
Besturen doe je samen beschrijft de manier waarop politici, bestuurders en ambtenaren samen kunnen bouwen aan een goed lokaal bestuur. En geeft aan de driehoek burgemeester – gemeentesecretaris- griffier handvatten om dit samenspel te ondersteunen. Het boek is in 2022 verschenen en is verkrijgbaar via bol.com.

Handboek voor de wethouder
Irma Woestenberg schreef in het Handboek voor de Wethouder het hoofdstuk over de samenwerking met de ambtelijke organisatie. Het Handboek is uitgegeven door de Vereniging van Wethouders in 2023.

Advieswerk (na pensionering)

 • Gemeenten:
 • Begeleiding, coaching of mentorschap van bestuurders of topmanagers
 • Begeleiding van studiedagen voor managementteams en groepen gemeentesecretarissen
 • Begeleiding samenspel tussen raad, bestuur en management in drie organisaties
 • Ondersteuning van de collegevorming in twee gemeenten. In een daarvan was ik informateur.
 • Oplossing van een langlopend conflict tussen een gemeente en een gesubsidieerde instelling 
 • Gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerking:
 • Begeleiding van drie gemeenten bij hun samenwerking in het sociale domein 
 • Conflictbeslechting tussen een gemeente en een GR
 • Conflictbeslechting tussen de twee gemeenten in een GR-Centrumregeling
 • Opzet voor een leergang regionale samenwerking voor gemeentesecretarissen
 • Advisering van de directeur van een GR over strategische onderwerpen
 • Advisering en begeleiding van een GR bij de actualisering van de governance
 • Evaluatie van de ambtelijke samenwerking tussen een GR en de deelnemende gemeenten
 • Advisering aan het bestuur van een GR over rollen en rolvervulling van GR-bestuurders
 • Evaluatie van de governance van twee herziene GR-en en hun samenwerking met nieuwe uitvoeringsorganisaties
 •  Overige:
 • Begeleiding van het bestuur van een stichting bij het formuleren van een nieuwe strategie
 • Advisering bij de ontwikkeling van een landelijke opleiding voor gemeentesecretarissen.

Tarief

Irma Woestenberg Advies rekent een tarief van €600 per dagdeel, inclusief reis- en kantoorkosten, exclusief btw.

Contact 

Irma Woestenberg Advies is bereikbaar via irmawoestenberg@gmail.com. Uw mail wordt binnen 24 uur beantwoord. 

foto header: Hans van der Ven Photography