Home

Irma Woestenberg Advies 

Irma Woestenberg was gemeentesecretaris in ‘s-Hertogenbosch. In april 2019 ging zij met pensioen. Ze heeft nog volop energie en daarom is zij nu beschikbaar als adviseur. 

Adviezen 

Irma Woestenberg adviseert bestuur en topmanagement van gemeenten en andere organisaties in het publieke domein. U kunt haar inschakelen voor: 

 • Bestuurs- en managementvraagstukken
 • Toezichtfuncties 
 • Dagvoorzitterschappen 
 • Beleidsonderzoek
 • Evaluatie 
 • Bemiddeling en conflictoplossing
 • Procesbegeleiding 
 • Coaching en reflectie. 

De basis voor de advisering is een opdracht die in overleg tussen u en Irma Woestenberg Advies wordt geformuleerd. 

Specialiteiten

Irma Woestenberg is een all round topadviseur. En zij heeft tijdens haar loopbaan enkele specialiteiten ontwikkeld: 

 • De relatie tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie
 • De rol van gemeenten op het gebied van veiligheid 
 • Intergemeentelijke samenwerking 
 • Samenwerking tussen gemeenten op het gebied van digitalisering.

Een door praktijk gerijpte visie en uitgebreide ervaring vormen de basis voor deze adviesspecialiteiten.

Visie op overheidsorganisaties

Irma Woestenberg staat voor een overheidsorganisatie die: 

 • Gefundeerd is op de kernwaarden van het publieke domein 
 • Effectief, efficiënt, resultaatgericht en publieksgericht is 
 • Snel en pragmatisch is in de uitvoering 
 • Slim omgaat met de rolverdeling tussen bestuurders en ambtenaren
 • Ruimte geeft aan gedreven mensen 
 • Snel kan inspelen op veranderingen in de omgeving 
 • In staat is tot effectieve netwerksamenwerking 
 • Een bijdrage levert aan een betere en meer integraal werkende overheid.

Een waargemaakte visie 

Irma Woestenberg heeft een visie die niet alleen fundamenteel is, maar ook praktisch. Zij heeft laten zien dat ze haar uitgangspunten in de praktijk waarmaakt. Hier een paar voorbeelden: 

 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch behoorde tijdens haar secretarisschap tot de best presterende grote gemeenten
 • Zij droeg persoonlijk en met haar organisatie actief bij aan succesvolle regionale en landelijke samenwerking
 • Irma zorgde er landelijk voor dat veiligheid een thema voor het gemeentelijk topmanagement werd; haar gemeente gaf het goede voorbeeld
 • Zij was een van de drijvers achter de beweging Samen Organiseren en vervulde een voortrekkersrol in de ontwikkeling van een nieuwe gezamenlijke informatie-architectuur voor gemeenten
 • Irma staat bekend om haar resultaatgerichtheid en haar snelle en pragmatische oplossingen voor bestuurs- en managementvraagstukken. Altijd passend bij de waarden van de overheid.

Niet zonder reden stond Irma Woestenberg in 2017 in de finale van Overheidsmanager van het Jaar. 

Wegwijzer voor de Gemeentesecretaris

In 2020 schreef Irma het boek “Wegwijzer voor de Gemeentesecretaris”. Haar rijke ervaring en de kennis van haar vak heeft zij in dit boek toegankelijk gemaakt voor actieve en aanstaande gemeentesecretarissen.

Deze wegwijzer is het enige handboek voor het vak van gemeentesecretaris. En geeft voor andere geïnteresseerden een doorkijkje naar de functie die de verbinding vormt tussen bestuur en organisatie en naar het bestuurlijk-ambtelijke samenspel in de top van een gemeente.

Het werk is uitgegeven door adviesbureau KokxDeVoogd en toegezonden aan alle leden van de Vereniging van Gemeentesecretarissen. De Wegwijzer is te lezen en te downloaden vanaf de sites www.KokxDeVoogd.nl en www.Gemeentesecretaris.nl

Regie in de Regio

Irma Woestenberg was als gemeentesecretaris zeer actief in regionale samenwerking en gebruikte die ervaring als mede-auteur van het boek Regie in de Regio; De gids voor regionale samenwerking.

Regie in de Regio is een uitgebreide handleiding voor bestuurders en managers die zich bezighouden met dit thema, bij gemeenten of bij samenwerkingsverbanden. De publicatie is eind 2021 verschenen en is te vinden via KokxDeVoogd.nl

Besturen doe je samen

Irma Woestenberg gebruikte haar rijke ervaring in het samenspel tussen de raad, het college en de organisatie van gemeenten als mede-auteur van Besturen doe je samen; Over de bestuurlijke driehoek, onderlinge verhoudingen en het belang van goed samenspel in de gemeentelijke context.

Besturen doe je samen beschrijft de manier waarop politici, bestuurders en ambtenaren samen kunnen bouwen aan een goed lokaal bestuur. En geeft aan de driehoek burgemeester – gemeentesecretaris- griffier handvatten om dit samenspel te ondersteunen. Het boek is in februari 2022 uitgegeven door adviesbureau BMC en is verkrijgbaar via bol.com.

Beknopt CV mr. drs. Irma Woestenberg 

Irma Woestenberg is geboren in 1954. Ze is opgeleid als jurist en bestuurskundige. Ze woont in ‘s-Hertogenbosch.  Irma Woestenberg heeft managementervaring op nagenoeg alle terreinen van gemeentelijk beleid. Haar functies als overheidsmanager waren:

 • Gemeentesecretaris van ‘s-Hertogenbosch, 2004-2019
 • Directeur Stadsbeheer gemeente Arnhem, 2001-2004
 • Adjunct directeur Stadsontwikkeling gemeente Tilburg, 1999-2001
 • Hoofd cultuur, onderwijs, sport, zorg gemeente Tilburg, 1994-1999

Contact 

Irma Woestenberg Advies is bereikbaar via irmawoestenberg@gmail.com. Uw mail wordt binnen 24 uur beantwoord. 

foto header: Hans van der Ven Photography